Vi måste fortsätta att fokusera på vårt uppdrag

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Det kommer många frågor kring hur vi på Karolinska kan hjälpa till för att minska lidandet som följer av kriget i Ukraina. Vi har redan tagit fram en plan för hur vi ska hjälpa patienter som eventuellt kan komma till oss.

De som berörs av detta har den information som de behöver. Hittills har vi inte fått några signaler på att patienter är på väg. Därför är det i nuläget oerhört viktigt att vi har fullt fokus på våra ordinarie uppgifter. Det är så vi bäst bidrar nu både för våra ”vanliga” patienter och dem som eventuellt kommer till oss. Andra myndigheter och samhällsinstitutioner kommer att göra sina delar. Vårt uppdrag är att erbjuda sjukvård oavsett hur det ser ut i vår omvärld.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn