Vi är redo att hjälpa och vi hjälper fler

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Planeringen för hur patienter från Ukraina ska tas om hand på Karolinska är på plats. Vi är beredda på en mängd olika scenarier som kan komma att involvera stora delar av sjukhuset. Vår infektionsverksamhet kommer att få en nyckelroll som första instans för att undersöka exempelvis förekomst av MRSA.

Samtidigt som vi sätter en struktur för att ta hand om ukrainska patienter utför vi vårt ordinarie uppdrag på ett bra sätt. Vi ser bland annat att antalet cancerpatienter som är planerade för kirurgi är högt samtidigt som väntetiderna går ner, det vill säga vi behandlar många och vi gör det i rätt tid.

Under veckan hade jag förmånen att få dela ut nästan 250 röda rosor och skaka hand med lika många medarbetare. Pandemin har stoppat det traditionsenliga firandet av dem som arbetat 30 år inom regionen. Men nu kunde vi äntligen ses i aulan Sune Bergström i Solna. Tack alla ni som kom, och framför allt tack för era insatser för patienterna och Karolinska. Jag är stolt över att få arbeta med er.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn