Tack till alla som kämpar på

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. De senaste veckorna har varit riktigt besvärliga med mycket stort inflöde av patienter och höga sjukskrivningstal. Jag vill tacka alla som ställt upp och tagit extrapass för att täcka upp och alla som slitit med att få ihop scheman.

De senaste veckorna har varit riktigt besvärliga med mycket stort inflöde av patienter och höga sjukskrivningstal. Som exempel kan nämnas att Huddingeakuten under den senaste veckan har toppat på 226 patienter på ett dygn och flera dygn haft fler än 200 sökanden. Den genomsnittliga vistelsetiden har varierat mellan fem och drygt sju timmar. Barnakuten i Solna har också haft ett stort inflöde med som mest 176 patienter på ett dygn. Här har väntetiderna legat mellan dryga två och fyra timmar. Vi har längre vistelsetider än vi önskar men jobbet som görs är väldigt starkt. Jag vill tacka alla som ställt upp och tagit extrapass för att täcka upp och alla som slitit med att få ihop scheman.

Vi har under veckan öppnat fler vårdplatser och har som mest haft 1132 stycken, en ökning med cirka 50 jämfört med början av veckan. Beläggningsgraden har pendlat mellan 95,3 och 103,7 procent. Vi fortsätter arbetet med att öppna vårdplatser. Det är en nyckel för att kunna ge bästa möjliga vård och ha en rimlig arbetsmiljö.

Det var fint att få träffa några av er i lunchmatsalarna förra veckan och fira med tårta. Ni som inte kunde komma då – fortsätt att beställa tårtor. Inte minst när man har det kämpigt är det viktigt att försöka ta sig tid att fira allt bra som blir gjort.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn