Som vanligt är vi redo att hjälpa

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi vet i nuläget inte hur händelserna i Ukraina kommer att påverka Sverige. Men som i tidigare kriser följer vi utvecklingen noga och har planer för hur vi kan hjälpa till om det behövs. Under hela pandemin har vi arbetat efter principen struktur, fakta och lugn. Det gäller även nu.

Vi har fortsatt många patienter i vårt akutflöde och även denna vecka har vår beläggningsgrad pendlat kring 100 procent. En liten verksamhetsnära grupp med stort mandat, liknande den som planerat våra extraoperationer, har inlett ett arbete för att förbättra våra flöden från akuterna till avdelningar. Detta är ett viktigt arbete, som kräver förändringar på hela sjukhuset.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn