Lösningarna finns i linjen

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Mängder av arbeten och förändringar pågår inom Karolinska. Bit för bit och inom område efter område bygger vi ett starkare Karolinska tillsammans.

Jag har under veckan besökt några av våra verksamheter. På akuten i Huddinge arbetar man sedan en tid tillbaka på ett nytt sätt som innebär att vissa funktioner, som exempelvis flödessjuksköterskor och det yttre triaget, tagits bort. De som tidigare haft dessa roller arbetar nu i stället i team som följer patienterna mer sammanhängande under deras tid på akuten. Målet är att öka tiden nära patienten. Detta skapar trygghet för den som är sjuk och kan minska stressen på akutmottagningen. Det är oerhört starkt att förändra och förbättra samtidigt som vi har ett stort inflöde på akuten.

Som vi sett i vår data och som media rapporterat har vi fler och fler patienter som är inlagda med covid-19 men inte har det som sin primära sjukdom. När dessa patienter ska opereras måste de hållas åtskilda från dem som inte har covid-19. Detta har medarbetarna och cheferna inom PMI i Huddinge snabbt uppmärksammat och åtgärdat genom att samarbeta och på kort tid öppna en ny postop-enhet för covid-19-patienter. På så sätt kan dessa patienter bli opererade enligt plan och vi håller kvalitet och patientsäkerhet. Även detta är ett exempel på hur medarbetare och chefer i linjen snabbt löser svåra uppgifter med ett minimum av byråkrati.

Mängder av liknande arbeten pågår på sjukhuset. Det är så vi bit för bit och inom område efter område tillsammans bygger ett starkare Karolinska.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn