Fler vårdplatser för att lätta trycket på akuten

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Trettonhelgen är som alltid tuff och det är ett fantastiskt arbete som görs på sjukhuset. Trots många sjukskrivna och ett högt inflöde så tar vi hand om våra patienter på ett väldigt bra sätt.

Vi följer utvecklingen noga och svarar upp mot förändrade behov hos invånarna. Bland annat har vi ökat antalet vårdplatser med 20 så att fler patienter kan komma vidare från akuterna till en säng på avdelning. Genom extra ronder och utskrivningar under helgen kan de som inte behöver vara kvar på Karolinska komma hem eller till en annan vårdgivare.

Vi är i årets svåraste period men vi löser uppgifterna genom att samarbeta och hjälpas åt. Tack alla som bidrar.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn