Extremt tryck – tag hjälp och tag hand om varandra

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Den senaste tidens höga sjukfrånvaro och ett stort inflöde av patienter gör att vi är i ett väldigt tufft läge. Det är inte konstigt att det är rejält kämpigt för många av oss efter de senaste två åren, som har varit extrema.

Trots det lyckas vi hålla ut och hålla i, vilket är väldigt starkt. Men vi måste också få chans till stöd och återhämtning. Redan tidigt i pandemin började vi erbjuda stöd både i grupp och enskilt. Det är viktigt att använda den hjälp som finns när det tar emot, eller man inte mår bra. Läs mer om stödet på Inutioch använd det hellre en gång för mycket än för lite. Nytt för i år är att vi har infört fyra extra återhämtningsdagar för alla medarbetare. Det behövs efter en lång tid av väldigt hårt arbete. Jag inser att det inte är nu de allra flesta kan ta ut dessa dagar men de är viktiga för att kunna komma i balans när trycket lättar på oss. Tack för allt det jobb ni lägger ner.  

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn