Administrativ personal med vårdutbildning ska ge avlastning

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Covid-19, säsongsinfluensan och det vanliga inflödet av patienter sätter fortsatt mycket hög press på oss. När dessutom många arbetskamrater är sjuka så blir det extra tufft.

För att avlasta linjen så har vi beslutat att ge möjlighet för administrativ personal med vårdutbildning att under en tid gå in och arbeta i vården. Intresset har varit stort. Därmed kan andra ta sig an mer kvalificerade uppgifter eller få avlastning. Det är viktigt att understryka att de som nu går in och hjälper till får arbetsuppgifter som passar med deras kompetensnivå.

En intressant nyhet som vår infektionsverksamhet nyligen levererade är att medelvårdtiderna för covid-19-patienterna gått ner rejält från att i oktober 2021 ha legat på 9,32 vårddygn till att i januari vara 4,53 vårddygn. Förklaringen är bland annat den nya mutationen, vaccinationerna och att vi utvecklat allt bättre och skonsammare behandlingar för patienterna. Vi ser effekterna av detta också genom att andelen som behöver intensivvård har minskat drastiskt, vilket är en stor fördel för patienterna.    

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn