Tack för bra diskussioner

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Tack alla som kom till veckans dialogmöten. Det har blivit bra diskussioner om både större och mindre frågor och under nästa vecka finns ytterligare två möten inbokade, se tider på Inuti.

Även om många av er skriver till mig eller lämnar förslag i forbattringsforslag.karolinska@regionstockholm.se så blir det något annat att träffas.  

På ett stort sjukhus finns det alltid ett antal utmaningar – man blir aldrig färdig. Det viktiga är att vi tar tag i de utmaningar som vi har och löser dem på riktigt. Vi sopar inte under mattan eller drar i långbänk. Bättre att vi fattar beslut, kommer vidare och justerar om det behövs. Och som alltid: det är i verksamheterna som lösningarna finns. Verksamheterna styr, staberna ger stöd. I våra möten har jag, förutom att lyssna på er, velat visa att vi tillsammans uppnått fantastiska resultat och att vi i dag står på stabil grund. Det är viktigt att inte glömma bort det i vardagen.  

Det ekonomiska utfallet till och med oktober är plus 790 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är hög produktion – det vill säga att vi hjälpt fler patienter.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn