"Fler ska hjälpa till på IVA och vi fortsätter att ta hand om våra patienter i tid"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi vidtar nu åtgärder för att kunna ta hand om fler patienter. Ett speciellt team kommer inom kort att ronda hela sjukhuset för att hjälpa till med utskrivningar till geriatriken.

Där finns det relativt gott om platser och där ges vård som är utformad för äldre människor. När dessa patienter kommer vidare till den vårdform som passar dem bäst kan vi frigöra resurser för dem som behöver den högspecialisering som Karolinska erbjuder och fler patienter kommer fortare från akuten till avdelning.

För att säkra utbyggnaden av IVA-vården som gjorts på ett mycket fint sätt har varje tema och funktion nu ombetts att tillfälligt föra över ett antal sjuksköterskor som ska förstärka IVA. Om alla bidrar solidariskt så lättar trycket på arbetskamraterna inom intensivvården.

Vi har minskat antalet operationer men tack vare stor flexibilitet och fint samarbete så ligger vi fortsatt på relativt höga nivåer. Effekten av detta syns bland annat inom cancerområdet där väntetiderna, trots den utdragna tredje vågen, ligger inom de uppsatta målnivåerna. Även på barnsidan är väntetiderna till operation korta.

Vi måste fortsätta att hjälpas åt på samma sätt som vi gjort under de tidigare vågorna av pandemin. Det vi gör för varandra gör vi också för patienterna.

Tillsammans är vi Karolinska

/Björn