Våga vägra möten som inte leder framåt

Nyhet

Antalet covid-19 patienter ökade under förra veckoslutet och har under veckan stabiliserat sig på en högre platå. Vi på Karolinska har svarat upp mot behovet bland annat genom att öppna fler vårdplatser, intermediärvårdsplatser och IVA-platser.

Antalet covid-19 patienter ökade under förra veckoslutet och har under veckan stabiliserat sig på en högre platå. Vi på Karolinska har svarat upp mot behovet bland annat genom att öppna fler vårdplatser, intermediärvårdsplatser och IVA-platser. Vi följer utvecklingen noga för att kunna ställa om och hjälpa alla våra patienter, inte bara dem med covid-19. Tyvärr innebär uppgången ökad arbetsbelastning och att scheman återigen ändras med kortare framförhållning. Det är inte det vi vill men det är vad som krävs för patienterna.

Vi måste hålla i det samarbete som skapats tvärs sjukhuset mellan enheter, omvårdnads och medicinska. Där kan vi lösa problem och utveckla sjukhuset. Det kan vi däremot inte genom möten som inte leder framåt. Jag får fler mejl och frågor om möten – vad är syftet? ska jag gå?

Gå inte på möten som inte leder framåt, utred inte frågor som vi egentligen vet svaret på men inte lyckas komma till skott med. Det finns nästan aldrig en perfekt lösning men det är bättre att agera och göra om längs vägen om det behövs. Vi kan detta för vi är tränade i precis det i våra professioner. Men när det kommer till organisation så tenderar vi att överkomplicera.
Detta finns också som en av de punkter som sammanfattar hur vi på Karolinska arbetar:

- Vi ska sluta krångla till saker. Minska antalet möten. Ifrågasätt om ett möte behövs och se till att de som hålls leder framåt. De enda möten som vi ska ha fler av är de som ökar samarbetet mellan olika verksamheter – som gör att vi jobbar bättre tillsammans.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn