"Kraften hos 15 000 tillsammans bakom vår höga ranking"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Hjärta för patienterna, inte bara de som vi har framför oss utan alla som finns på vårt sjukhus eller som väntar på att få komma till oss. Högt ställda krav på kvalitet och professionalism i vård, i utbildning och i forskning. Samarbete och insikten att allt bra kan bli ännu bättre. Där har ni mina spaningar kring varför Karolinska når sådana resultat att vi nu i konkurrens med 2 000 sjukhus i 25 länder rankas som världens sjunde bästa sjukhus av tidskriften Newsweek.

Vi tog oss i fjol in på plats tio. Uppgången till plats sju är ett kvitto på det enorma arbete som vi lade ner under 2020 på våra patienter och på att utveckla vårt sjukhus. Vi får gratulationer från stora delar av världen och jag använder orden "we" och "15 000 together" för att förklara.

Våg tre av pandemin är här. Precis som för ett år sedan och i höstas har vi en omfallsplan som vi löpande justerar efter patienternas behov och precis som tidigare kommer berörda verksamheter att få information via linjen.

Färre än en procent av våra patienter är i dag sjuka i covid-19, så vi måste göra allt för att påverkan på exempelvis våra cancerpatienter, sjuka barn och andra väntande blir så liten som möjligt. Precis som tidigare är nära samarbete mellan våra medicinska enheter den viktigaste framgångsfaktorn.

Förra veckan nämnde jag fem punkter som sammanfattar hur vi på Karolinska arbetar. Jag kommer att komma tillbaka till dessa eftersom de är så viktiga. I dag vill jag lyfta punkten:

- Karolinskas patienter ska under 2021 vistas mindre än fyra timmar på akutmottagningarna och tiden till att det beslutas om inläggning ska vara kortare än två timmar. Detta är allas ansvar och vi kommer att följa det per medicinsk enhet (ME) och omvårdnadsområde (OO).

De förbättringar vi tidigare sett gällande vistelsetider har nu tyvärr avstannat. Fakta är att vi har fler vårdplatser än på ett antal år. Det innebär att det i stort sett alltid finns lediga vårdplatser på sjukhuset. De är inte alltid exakt perfekta för den patient som väntar på akuten men det är alltid bättre för patienten att komma upp på en sal i en riktig säng. Därför måste alla som har lediga platser hjälpa till och ta emot patienter som väntar.

Tillsammans är vi Karolinska

/Björn