"Ett år att vara stolt över"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. I dag är det ett år sedan Karolinska gick upp i förstärkningsläge för att möta pandemin. Samma dag införde vi besöksförbud på sjukhuset.

Under detta år har vi genomfört över 2 miljoner provtagningar, vårdat drygt 8 000 patienter med covid-19 och initierat över 120 studier på sjukdomen. Samtidigt har vi lyckats hålla väntetiderna till canceroperationer gröna, det vill säga inga patienter har väntat för länge. Överlevnadstalen för patienter som genomgår hjärtoperation hos oss fortsätter uppåt, vilket vi kommer att berätta mer om inom kort. Vi har en tydlig plan för hur vi ska ta oss an den sjukvård som vi behövt skjuta fram till följd av pandemin. Läs gärna mer om pandemiarbetet här: Vårt arbete med covid-19 - Karolinska Universitetssjukhuset

Året som gått har inneburit stora påfrestningar. Sjukfrånvaron var i februari 6,6 procent, vilket är något högre än i februari 2020, då den var 6,2 procent. Men det är lägre än 2018 och 2019, då sjukfrånvaron var 6,8 procent. Vi har under pandemin haft olika typer av stöd för dem som arbetat hårdast under pandemin. Vi kommer att fortsätta att ha fokus på stöd och att ha bra och sunda arbetsplatser. Grunden till en bra arbetsmiljö är möjligheten att lyckas och kunna vara stolta över sitt arbete. Vi är här för att hjälpa sjuka människor, forska och utbilda. Vi måste bekämpa allt som står i vägen för det – onödiga möten, arbetsuppgifter utan mening, krångel. Här är vår strategi, att flytta ansvar närmare vården, en nyckel.

Jag fortsätter med de fem punkter som sammanfattar hur vi arbetar på Karolinska. Flera har hört av sig för att ni tyckte att punkten nedan var otydlig. Nu har vi tydliggjort att det är när vi har ordning på våra egna patientflöden som vi har bäst förutsättningar att hjälpa andra.

Vi prioriterar våra interna flöden framför externa. Har vi inte hanterat våra interna flöden minskar våra förutsättningar att ta emot patienter från andra vårdgivare och regioner.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn