Två extra lediga dagar 2021 ger lite mer tid för återhämtning

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi är fortsatt på pandemins platå och det kommer att ta ett tag innan pressen på oss avtar. Men det kommer en dag när pandemin inte är vårt huvudsakliga fokus. När vaccinationerna kommer igång på allvar så kommer de att ge avlastning.

Som arbetsgivare har vi under året tvingats fatta ett antal beslut som inte varit lätta – att förflytta personal eller att schemalägga övertid är inte det man vill. Men vi har gjort vad som krävts för patienterna och jag vill återigen tacka alla som ställt upp och kämpat för våra patienter och för varandra. Karolinska har följt principen att sjukhuset ska klara sitt uppdrag gentemot patienterna samtidigt som personalen ska ha så vettiga förutsättningar som möjligt. I detta ligger också att anställda ska få stöd och krishjälp, vilket många använt sig av för att orka. I somras fick de allra flesta fyra veckors sammanhängande semester, även detta var något vi prioriterade.

Vi har nu beslutat att samtliga tillsvidareanställda som är anställda eller månadsanställda den 1 januari 2021 och som har en sammanhängande anställning som sträcker sig minst 6 månader ska få två extra lediga dagar att ta ut när verksamheten så medger det under 2021. Lite mer ledighet ger ytterligare tid för återhämtning och en möjlighet att ta igen tid med sina nära och kära.

Karolinska har i dag 144 patienter med covid-19 inom slutenvården och 38 inom IVA. Vi har under veckan gått över 1,5 miljoner provtagningar för covid-19.

Tillsammans är vi Karolinska, tillsammans klarar vi det.

Björn