"Det är vi mot covid"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. I veckan träffade jag Mandana Rostampour, omvårdnadschef på R62 i Huddinge som normalt är en canceravdelning men som nu delvis omfallit till covid-19 vård. Mandana brukar säga till sina arbetskamrater; ”det som vi gör i dag är det som vi kommer att berätta för våra barnbarn en dag – det är vi som skriver historien. Det är vi mot covid”.

Det är inte ingen lätt sak att skriva historia i covidens tid. De långa passen, stressen, känslan av otillräcklighet och saknaden efter det vanliga – vänner och familj. Det är vår historia. Gemenskapen, de räddade patienterna och stoltheten över att vi klarar det ingen annan klarar. Det är vår historia.

Tack för era fantastiska insatser.

I dag har sjukhuset 172 patienter inom slutenvården och 38 på IVA. Vi fortsätter att öka antalet intermediärplatser för att avlasta både slutenvård och IVA. Det arbetas vidare med bemanningen över jul- och nyårshelgen.

På B7 IVA i Solna i dag såg jag orden "Tillsammans klarar vi det" vid bemanningsschemat.

Tillsammans är vi Karolinska, tillsammans klarar vi det.

//Björn