"När trycket ökar måste vi ta ett steg framåt"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. På ett par veckor har Karolinska ökat IVA-kapaciteten med nära 50 procent. Var fjärde plats på sjukhuset är nu belagd med covid-19 patienter. Vi tar hand om över 40 procent av de patienter som kommer med ambulans till något av regionens sjukhus. Vi gör fantastiska insatser för patienterna, såväl de ”ordinarie” som de med covid-19.

Arbetskamraterna på laboratorier, IVA/PMI och akutverksamheterna har slitit hårt med covid-19 en längre tid. Många arbetar övertid och tar mycket stort ansvar för våra patienter och för sjukvården i hela Stockholm. Jag vet att ni kämpar och är imponerad över allt det ni uträttat hittills. Även de delar av sjukhuset som påverkats mindre av covid-19 måste nu ta ytterligare ett kliv fram. Verksamheter som inte är direkt engagerade i covid-19 vården kan avlasta genom att öka sin kapacitet och det behöver ske nu för att hjälpa alla dem som påverkas mycket av covid-19.

HR arbetar hårt för att hjälpa till med bemanningen och ni som vet att ni kan göra nytta på exempelvis IVA kan kontakta HR.

Vi är det svenska sjukhus som har vårdat flest patienter med covid-19. Nu är vi i ett tufft läge men vi kommer att klara detta om vi arbetar som ett sjukhus.

Tillsammans är vi Karolinska.
//Björn