Karolinska Universitetssjukhuset går upp i Förstärkningsläge

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. För ungefär en månad sedan började antalet sjuka patienter med covid-19 bli fler. Vi har förväntat oss upp- och nedgångar av antalet patienter som behöver vård för covid-19 under hösten och fram tills idag har vi kunnat hantera denna vård väl inom ramen för vår normala styrning.

Nu har vi passerat 100 inneliggande patienter på Karolinska och därtill har vi nu cirka 20 inom intensivvården. Trycket på övriga vårdgivare är högt och vi måste nu avlasta dem. Samarbetet på Karolinska måste öka ännu mer och vi måste samlas som ett sjukhus. Då får vi kraften vi behöver för att klara det som står för dörren. Vi behöver korta och snabba beslutsvägar och vi måste kunna fatta beslut tvärs hela organisationen. Därför går vi idag upp i förstärkningsläge och sjukhusets alla verksamheter styrs nu gemensamt av vår Lokala Särskilda Sjukvårds Ledning (LSSL).

Läget är annorlunda än i våras. Vi har flera rutiner etablerade, vi har inte brist på utrustning och vi har en helt annan provtagningskapacitet. Därför kommer LSSL att vara något mindre och alla funktioner och arbetsströmmar vi hade i våras kommer inte att tillsättas denna gång. Staben är till för att stödja verksamhetschefer och medarbetare och era behov styr stabens arbete.

Vi har visat att vi kan mobilisera, vi har visat att vi klarar det vi måste, vi har visat att vi är bäst på det svåra och nu behöver vi göra det igen.

Tillsammans är vi Karolinska.
//Björn