"Fortsatt bra samarbete krävs av oss"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Covid-19 patienterna ökar i den omfattning som vi planerat för och vi följer även vår plan när det gäller att ta emot våra ”ordinarie” patienter. Under våren minskade det ordinarie uppdraget bland annat som en följd av att färre patienter sökte vård. Nu är antalet sökande ungefär som vanligt, vilket är positivt då det minskar risken för att patienter kommer till oss för sent.

Antalet covid-19 patienter som kom till oss ökade betydligt snabbare i våras än det gör nu. Under våren var det därför rätt att ställa om hela avdelningar. Nu måste vi i stället ta emot både ordinarie patienter och covid-19 patienter på ett antal avdelningar. Att klara vårt ordinarie uppdrag samtidigt som antalet covid-19 patienter ökar är inte enkelt men vi klarar det hittills på ett bra sätt. Trots uppgången så är covid-19 patienterna fortfarande en relativt liten del av Karolinskas slutenvård.

Beroende på hur pandemin utvecklar sig så kan det längre fram bli aktuellt att omfalla med hela avdelningar. Det alternativet finns som en del av vår planering. Vi måste nu fortsätta att samarbeta och jobba på som ett sjukhus.

Tillsammans är vi Karolinska,

//Björn