"Viktigt att fokusera på uppdraget här och nu"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi följer slutenvårdsbehovet för covid-19 timme för timme och ser i nuläget inte att det ökar. Men vi är väl förberedda på att ta emot ett ökat antal covid-19 patienter om det skulle behövas.

Under veckan har planeringen fortsatt och den innebär att Infektion i Huddinge om behovet uppstår ska ta emot de första 25 patienterna i regionen som behöver slutenvård för covid-19. När det gäller IVA, där vi den senaste tiden haft någon enstaka eller inga patienter alls, fortsätter samarbetet med de andra Stockholmssjukhusens intensivvårdsavdelningar. Jag vet att många inom intensivvården fortfarande känner av vårens extrema arbetssituation och det är viktigt att alla som behöver det tar hjälp av det psykologstöd som finns att tillgå.

De prognoser som vi gjort visar att antalet covid-19-sjuka i händelse av en andra våg kommer att vara väsentligt mycket lägre än under våren. Det är viktigt att vi inte fokuserar för mycket på det eventuellt som ligger framför oss när det gäller pandemin. Vi vet vad vi ska göra om det behövs.

Här och nu gäller det att hålla i vårt ordinarie uppdrag och arbeta med den framskjutna vården och hittills har vi lyckats bra med detta. Vi fortsätter att följa fakta så att vi kan ha kontroll och arbeta lugnt.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn