God planering gör oss redo att hjälpa fler covid-19 sjuka

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Under den senaste veckan har antalet patienter som vårdas för covid-19 på Karolinska ökat i ungefär den takt som vi förväntat och planerat för. Antalet som testar positivt för sjukdomen stiger tydligt i Stockholm. Provtagningen visar också att fler medelålders och äldre nu smittas.

De senaste veckorna har sjukhusen i Stockholm samarbetat och Karolinska hade i uppdrag att vårda de 25 första patienterna som behövde covid-19 vård, därefter Danderyds sjukhus med ett antal vårdplatser och sedan Södersjukhuset. Nu har alla sjukhus covid-19 patienter och precis som under våren arbetar vi på Karolinska utifrån en omfallsplan för att successivt kunna öka vår förmåga att ta emot fler patienter med covid-19. Planen innehåller ett antal olika faser och vi befinner oss ännu i fas noll. Med god planering kan vi hela tiden ligga steget före och vara beredda och ha viss extra kapacitet om smittan skulle öka snabbt. Vi ska precis som förra gången utgå från fakta och sätta en struktur som gör att vi kan arbeta med lugn. Många känner fortfarande av det tunga jobbet från i våras men vi måste komma ihåg att vi lärt oss mycket om sjukdomen som gör att vi blivit bättre på att behandla patienterna. Den förbättrade behandlingen syns i att vi har kortare vårdtider för covid-19 patienterna i dag än vad vi hade under våren och en mindre andel behöver IVA vård nu än under våren. Vi får inte tappa fokus på vårt ordinarie uppdrag, covid-19 patienterna utgör just nu 3 procent av våra patienter.

Sedan i går, den 29 oktober, innehar Karolinska ordförandeskapet i European University Hospital Alliance, EUHA, som är en sammanslutning av nio framstående universitetssjukhus i Europa (bland annat i Berlin, London och Paris). EUHA ska bidra till jämförelser mellan sjukhusen som utvecklar arbetssätten samt dela med sig av sin expertis inom vård, forskning och utbildning. Under covid-19 har mycket fokus legat på pandemin. Vi på Karolinska har fått stor uppskattning för de kunskaper vi delat med oss bland annat från vårt framgångsrika provtagningsarbete. Karolinskas tema under vårt ordförandeskap är "Leading by doing" och visar att vi vill öka de konkreta resultaten av samarbetet.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn