Förändringen måste fortsätta

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Under veckan har vi inlett arbetet med att minska antalet teman och funktioner på sjukhuset från elva till åtta. Nu ska förslaget samverkas och riskbedömningar göras, både gällande patientrisker och arbetsmiljörisker.

Vi gör förändringarna för att fortsätta förstärka vårdverksamheternas makt över sjukhuset. Det är från verksamhetschefer och vidare ut till personalen som kraften att utveckla sjukhuset finns. Vi som sitter i ledningen eller i centrala staber ska koordinera, stödja och skapa rätt förutsättningar. Jag har fått en del frågor om hur mycket vi kommer spara på att minska antalet teman och funktioner. Vi kommer säkert att spara lite pengar men detta är inte ett besparingsprogram.

Den styrande politiska majoriteten i Region Stockholm har i veckan lagt fram sin budgetplan som också ger Karolinskas ekonomiska ramar. Vi har fått gehör för ett extra anslag på 224,1 miljoner kronor för de satsningar som vi gjort på O-huset i Huddinge och för lokalkostnader som flyttarna till nya lokaler i Solna innebär. Ekonomin kommer att bli en utmaning även 2021 men vi har gjort mycket redan genom att minska och förenkla vår administration och ha en bemanning som motsvarar vårt uppdrag.

I budgeten betonar politikerna Karolinskas roll som regionens och Sveriges mest högspecialiserade sjukhus. Detta är inte nytt men väldigt viktigt. Vi ska fortsätta utveckla den vård vi redan bedriver men också ta ansvar för en stor del av den nationella högspecialiserade vård som fördelas mellan landets olika universitetssjukhus.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn