Med ständiga förbättringar kan vi hjälpa fler

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Jag får en hel del frågor kring inriktningsbeslutet om förändringar i vår organisation, framförallt från barnverksamheten. Barnsjukvården på Karolinska håller världsnivå och i Norden kan ingen mäta sig med oss.

Förändringarna vi planerar för är inte drivna av besparingar och vi flyttar inte resurser från en verksamhet till en annan, tvärtom tror vi att vi kan stärka resurser hos många verksamheter om de får ökad möjlighet till egen styrning och kontroll. Målet avseende barn-PMI är att förbättra styrningen med större autonomi som en funktion så att vi kan använda vår spetskompetens inom barn effektivare – enkelt uttryckt ge fler barn tillgång till Karolinskas fantastiska vård. I dag står för många barn i vårdkö. Samtidigt har vi inom andra områden visat att vi kan få ner väntetiderna, exempelvis inom cancer. Sjukhuset har under senare tid förbättrat sin planering, bland annat genom att införa nya planeringsverktyg. Det har medfört att de köer som vi tidigare hade inom cancer i stort sett är borta. När vi ser sådana förbättringar inom ett område så måste vi använda de erfarenheterna. Det är en del i att arbeta med ständiga förbättringar, precis som att vi arbetar med flödena från akuterna och att minska antalet strykningar.

Covid-19 situationen ser nu ut att försämras i stora delar av Europa. Karolinska har sedan en längre tid planerat för hur vi ska möta ett ökat antal patienter. Precis som under våren så kommer Infektion i Huddinge att gå först tillsammans med Infektion och Lungmedicin i Solna. Om det finns ytterligare behov så går AVA och IMA på båda sajterna in i covid-19 vården. Även inom IVA finns en färdig planering. Våra analyser visar att antalet covid-19 patienter kommer att vara väsentligt mycket lägre än under våren. Vi kan också mycket mer om sjukdomen och har mer stabilitet när det gäller skyddsutrustning. Med det sagt har jag stor respekt för att allt det som vi tillsammans uträttade i våras har satt sina spår och att en del är trötta. Vi startar nu kognitiva samtalsgrupper för dem som behöver bearbeta sina upplevelser, mer information kommer via chefer i linjen. Som tidigare kan man även vända sig till Feelgood som vi anlitar för företagshälsovård. Som alltid är det viktigt att tala med sin chef om man känner oro.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn