"Forskning och provtagning i framkant"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinska har fortfarande viktiga uppgifter i arbetet med covid-19 och många av oss jobbar hårt med pandemin trots att antalet patienter på sjukhuset de senaste veckorna varit mellan 7-16.

Från den 15 juni till den 30 augusti genomfördes 596 842 test för covid-19 (440 603 för antikroppar och 156 239 för PCR) genom Karolinska Universitetslaboratoriets försorg. KUL har snabbt byggt upp provtagningsverksamheten och kunnat öka kapaciteten när fler behövt testa sig. Ett jättejobb ligger bakom den framgångsrika testverksamheten och under veckan har vi kunnat öka med ytterligare 1 000 PCR-test per dag och under nästa vecka fortsätter vi uppåt.

Som universitetssjukhus har vi en viktig roll i att forska på och förbättra kunskapsläget kring en ny sjukdom som covid-19. Sedan pandemin slog till har vi på ett utmärkt sätt bidragit till att öka kunskapen om covid-19 på ett antal olika sätt. Tidigt samlades forskningspersonal och resurser för att stötta covid-19 forskningen på sjukhuset med syfte att säkerställa snabb och säker ny klinisk evidensbaserad kunskap om effekt, behandling och rehabilitering för våra patienter. Sjukhuset har totalt 90 etikgodkända kliniska covid-19 studier, flest i hela landet. Omfattande provsamlingar för biobanking med direkt koppling till covid-19-forskning har startats och ett antal vetenskapliga arbeten har redan publicerats.

Tillsammans är vi Karolinska

/Björn