"Personal och patienter har nytta av inhyrningen"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi har nu återgått till ordinarie verksamhet efter sommaren. Det är tufft men med samarbete klarar vi det. Varslen som ligger skapar oro, vilket jag har stor förståelse för.

Varslen lades i november 2019 och gällde då 350 undersköterskor och 250 läkare. I februari analyserade vi personalläget och kunde då skruva ner antalet som riskerade att behöva sluta till 266, 157 undersköterskor och 109 läkare. Sedan kom covid-19. Vi sa då att varslet läggs på is tills vi är ur den akuta fasen med pandemin. Där är vi nu och vi måste göra en ny analys efter att många både börjat och slutat under covid-perioden. Vi måste också analysera det ekonomiska läget. Vi jobbar hårt för att få fram mer pengar till vården bland annat genom att skära i onödiga arbetsuppgifter som stjäl vårdtid, minska antalet direktörer och prispressa våra leverantörsavtal. När analysen blir klar om någon eller några veckor vet vi om någon behöver sluta med anledning av varslet.

Det jobbades stenhårt för att skjuta upp så lite vård som möjligt under covid. Trots detta har det inom områdena buk, öron näsa hals och ortopedi blivit köer. Dessa patienter behöver hjälp samtidigt som operationspersonalen har arbetat hårt och behöver avlastning. Därför kommer som mest nio operationslag med en operationssjuksköterska, en anestesisjuksköterska och en operationsundersköterska att hyras in för att förstärka oss under kommande månader. Antalet varierar över tid och bestäms av hur många patienter som behöver opereras. Kostnaden är mellan 18-20 miljoner kronor. Vi har gjort denna typ av inhyrningar även före covid-19. När vi som nu har en arbetstopp och inte har tillräckligt antal eller rätt kompetens (de undersköterskor som ev riskerar att varslas är inte operationsundersköterskor) så tycker jag att denna förstärkning är rätt både för patienternas och personalens skull.

Tala med era chefer om ni undrar mer kring detta.

Tillsammans är vi Karolinska.

//Björn