Lärdomarna från covid-19 hjälper oss när vi ska ta igen framskjuten vård

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinska har klarat sommaren riktigt bra. Akutmottagningar och förlossning som tidigare somrar ofta haft det tufft har fungerat, och de allra flesta på sjukhuset har fått fyra veckors sammanhållen ledighet.

Vi har även tagit hand om covid-19-patienterna och provtagningen kopplad till pandemin. En förklaring till att det gått bra är att Karolinska under en längre tid arbetat för att ha fler öppna vårdplatser. Under denna sommar har vi i genomsnitt haft 806 öppna vårdplatser, jämfört med 778 under samma period 2019. Med fler vårdplatser kan patienter som behöver läggas in få en sängplats på en avdelning i stället för att ligga kvar på akuten. Inte minst för våra äldre och sköra patienter är detta en viktig förbättring och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att korta onödiga väntetider på akuterna.

En viktig fråga är hur Karolinska ska klara den vård som inte kunde genomföras under våren och fick skjutas fram, det som ibland kallas vårdskulden. Steg 1 har varit att beräkna vad som ska göras. I slutet av vecka 31 uppgick antalet uppskjutna slutenvårdsdygn vid Karolinska till 15 034, eller uttryckt på annat sätt cirka 3 000 vårdtillfällen. För att sätta detta i ett sammanhang så innebär det att vi måste erbjuda ungefär 1,8 procent mer vård under ett år för att komma i kapp. Några verksamheter har redan under sommaren börjat beta av den framskjutna vården och alla är igång med planeringen.

En fråga jag får är hur vi ska klara att ta igen den framskjutna vården samtidigt som vi har varsel för undersköterskor och läkare. Varslet har lagts på is under våren på grund av covid-19. Nu analyserar vi hur personalläget ser ut för att se att vi har rätt antal och kompetens. Först när vi är klara med den analysen så vet vi hur många som verkligen blir uppsagda.

Varslet handlar i grunden om att Karolinska fått ett mindre uppdrag när vård som kan utföras bättre av andra vårdgivare flyttar ut från sjukhuset. Om man ska göra mindre är det rimligt att vara färre. Vi arbetar också med att minska den administrativa bördan på professionerna i vården. Covid-19 har bevisat det vi egentligen redan visste – när vårdens professioner är i förarsätet så syns det i kvalitet, tempo och i arbetsglädje. Om vi belastar professionerna med mindre administration så blir det mer tid över till våra uppdrag - patientarbete, forskning och utbildning.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn