Inköp

Inköpsavdelningen tecknar avtal och genomför inköp för Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi genomför inköp och tecknar kommersiella avtal avseende utrustningar, varor, tjänster och entreprenader för Karolinska Universitetssjukhusets specifika behov. Våra uppdragsgivare är sjukhusets verksamheter och ledning, vars behov av varor och tjänster ligger till grund för vår verksamhet. Vi samarbetar aktivt med övriga sjukhus inom regionen samt med Region Stockholm för samordnade upphandlingar för våra gemensamma behov.

Aktuella upphandlingar

Kontaktuppgifter

Inköpschef

Helena Mannerfelt
helena.mannerfelt@regionstockholm.se