MT Utveckling och Förvaltning

Vi utvecklar och förvaltar medicinsk teknik för en vård i världsklass! MT Utveckling och Förvaltning är ett verksamhetsområde inom den centrala staben Teknik. Avdelningen leds av verksamhetsområdeschef Peter Håkansson.

Genom aktiv förvaltning säkerställer vi att sjukhuset får en säker, effektiv, ändamålsenlig och oavbruten leverans av medicinsk teknik. Vårt uppdrag är att sjukhusets behov av medicinteknisk utrustning täcks både i det korta och långa perspektivet.

 

 

Tillbaka till startsidan för Stab Teknik