MT Support Huddinge

MT Support Huddinge levererar stöd till Karolinskas verksamheterna i form av servicetjänster av medicinteknisk utrustning. Vi har också ett nära samarbete med KI och KTH när det gäller utbildnings- samt forskningsfrågor.

Vårt expertområde är brett och vi arbetar exempelvis med utrustning och system inom områdena operation, andningsvård, patientöverkak, infusionssystem, läkemedelsautomater, diagnostik, dialys samt vattenreningsutrustning inom dialys.

Vi har lång erfarenhet av teknisk support och vår målsättning är att förse sjukhuset med bästa möjliga medicintekniska support för en säker och kostnadseffektiv vård.

Vi erbjuder

  • Första linjens support av medicinteknisk utrustning inom vårt område.
  • Ankomstkontroll och installation av medicinteknisk utrustning.
  • Felsökning och reparationer av medicintekniska utrustningar samt system.
  • Förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning.
  • Tekniskt stöd vid införande av ny medicinteknisk utrustning eller vid exempelvis flyttar internt på sjukhuset.
  • Tekniskt expertstöd vid exempelvis avvikelseutredningar och vid delar av upphandlingar.
  • Föreläsningar och utbildningar för studenter
  • Utbildning gällande hantering av viss medicinteknisk utrustning till vårdpersonal.
  • Inom hemdialysområdets erbjuder vi också bostadsanpassning, rådgivning vid installation samt utbildning av patienter.

Kontaktuppgifter
Enhetschef
Karolin Nyqvist
Epost:karolin.nyqvist@regionstockholm.se