Medicinsk Bild

Medicinsk Bilds ambition är att vara ledande producent av bildtjänster och verka för en hög och jämn bildstandard på Karolinska Universitetssjukhuset. Tjänster och produkter är avpassade för att stödja vård, forskning, undervisning och utveckling. 

Vi erbjuder

  • hög och jämn bildstandard på Karolinska
  • bilder och filmer av god kvalitet 
  • närhet för snabb professionell personlig bildservice utförd av erfaren och engagerad personal som väl känner till verksamheternas behov

Kontaktuppgifter och öppettider

Medicinsk Bild, SOLNA NB U1:02
Telefon:08-123 733 39, 072-584 08 91

Medicinsk Bild, HUDDINGE C2-48
Telefon:072-584 08 92

Måndag - torsdag 8.00-12, 13.00-16.00
Fredag 8.00-12.00, 13.00-15.00

Enhetschef

Katarzyna Duchnowska
Epost: katarzyna.duchnowska@regionstockholm.se