Systemteknik

Inom Systemteknik arbetar vi med drift av medicintekniska system, datorer och utrustning där ett inbyggd operativsystemen och program finns som styr utrustningen.

Vi driftar bl.a. EKG-databassystem, system för lagring av CTG-rapporter, system för lagring av ultraljudsundersökningar, telemetriska patientövervakningssystem samt underhåller andra apparatgrupper såsom ultraljudsscanner, defibrillatorer och EKG-skrivare.

Vi är med i flera förvaltningar inom Karolinska och SLL. Vi arbetar processorienterat med framförallt ITIL processerna incident, problem, förändring och händelse. ITIL är ett ramverk med praxis, råd och riktlinjer för hur man bedriver en effektiv IT-verksamhet. Vi arbetar även med verksamhetsutveckling inom vården,  Tillämpad Verksamhets Utveckling (TVU) där vi är ett resursteam för sjukhusets kliniker, enheter och centrala staber, samt med externa aktörer inom området medicinskteknik och informatik. Fokusområdena är hemsjukvård, primärvård, laboratoriemedicin.

Kontaktuppgifter

Hanan Taslimi
Epost: hanan.taslimi@sll.se