Hälsoinformatik och vårdsystem

Hälsoinformatik och vårdsystem är en del av verksamhetsområdet IT Utveckling och Vårdinformation. Avdelningen ansvarar för system och utveckling till vården genom digitala tjänster som Take Care, Orbit, Picsara, Alltid öppet, 1177 och läkemedel samt effektivisering av vårdens informationshantering.  

Kontaktinformation

Malin Andersson, avdelningschef
E-post:malin.b.andesson@regionstockholm.se