Datalager och analys

Avdelningen syftar till att stödja operativt, taktiskt samt strategisk planering och uppföljning av produktion, ekonomi, kvalitet och personal på Karolinska Universitetssjukhuset

För att möjliggöra detta förvaltar och utvecklar Datalager och analys datalagret på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontaktuppgifter

Avdelningschef
Katarina Holmberg
E-post:katarina.i.holmberg@regionstockholm.se