Datalager och analys

Datalager och analys är en del av verksamhetsområdet IT Utveckling och Vårdinformation. Avdelningen syftar till att stödja operativ, taktisk samt strategisk planering och uppföljning av produktion, ekonomi, kvalitet och personal på Karolinska Universitetssjukhuset

Vidare syftar avdelningen till att stödja vårdens medarbetare med anpassad information vid diagnosticering, behandling och uppföljning av patienter.

För att möjliggöra detta förvaltar och utvecklar avdelningen, applikationer och datalagret på Karolinska Universitetssjukhuset.

Exempel på applikationer som avdelningen utvecklar är Karda, Narda, Vårddatalager och Tableau

Kontaktuppgifter

Avdelningschef
Johan Nicolin, avdelningschef
E-post:johan.nicolin@regionstockholm.se