IT Utveckling och Vårdinformation

IT Utveckling och Vårdinformation är ett verksamhetsområde inom den centrala staben Teknik.

Verksamhetsområde IT Utveckling och Vårdinformation – Tillsammans är vi Karolinska

Karolinska Universitetssjukhusets arbetar för att bli hela världens resurs. För att nå dit behövs vidareutveckling av informationsflödet i vården. Verksamhetsområdet är en central del inom sjukhuset för vidareutveckling och livscykelhantering av nya och gamla IT-system.

All informationsöverföring skall ske säkert med anpassade skydd utifrån den information som hanteras och dess betydelse för verksamheten. Samtidigt som behandling av personuppgifter, integritetsskydd och immateriella rättigheter beaktas.  

Hjärtat

En modern vårddataplattform utvecklas för att samla information och tillgängliggöra från olika IT-system. Målet är IT-stöd till verksamheterna som leder till god tillgänglighet, mindre administration samt effektivare stöd till vård, forskning och utbildning.

Exempel på olika roller och leveranser

I Avancerad Visualisation förverkligas nya bilddiagnostiska system för radiologi och ultraljud.

Hälsoinformatiker arbetar med behov och informationsstrukturer som leder till att tillgängliggöra hälsodata på ett nytt och säkert sätt. Arbetet sker tillsammans med utvecklare, som bygger olika vyer för information som hämtas från olika källor, exempelvis Vårdplatstavlor-, Klar på Akuten och Medicinsk behandlingsavdelning.

Implementera precisionsmedicin, automatisera och effektivisera arbetsflöden är behov och grund till initiativen.

Verksamhetsområdets avdelningar

 • Operativa System
 • Utvecklar och förvaltar IT-system som ledning och samverkan, personalhantering, kommunikation, tjänstehantering, ekonomi och inköp, säkerhet, logistik, och masterdata
 • Datalager och Analys
  Stödjer planering och uppföljning av produktion, ekonomi, kvalitet och personal på olika nivåer. Samt att stödja vårdens medarbetare med information för diagnos, behandling och uppföljning.
 • Plattform
  Utvecklar och förvaltar plattformen openEHR (som är en öppen standard för hälsoinformation som stödjer utbyte och interoperabilitet mellan olika informationssystem och applikationer) samt integrationer. Förvaltar Karolinskas plattform för molnlagring med tillhörande tjänster.
 • Bild och Funktion IT
  Utvecklar och förvaltar IT-system till bilddiagnostiska verksamheter.
 • Hälsoinformatik och Vårdsystem
  Utvecklar och förvaltar IT-system, digitala tjänster, effektivisering av vårdens informationshantering och hälsoinformatik.
 • Regional Vård- och läkemedelsprocess
  Ansvarar för Region Stockholms och Region Gotlands huvudjournalsystem med kringkomponenter.

Verksamhetsområdet leds av Malin Fahlén 

Vill du jobba hos oss och göra skillnad på riktigt, se våra lediga tjänster.

Tillbaka till startsida för Stab Teknik