Stab Forskning och Utbildning, Utveckling och Innovation

Stab Forskning och Utbildning, Utveckling och Innovation (FoUUI) är en central stab på Karolinska Universitetssjukhuset vars uppdrag är att stötta den forskning, utbildning och innovation som bedrivs på sjukhuset.

Inom stabens uppdrag ansvarar FoUUI-ledningen för regiongemensamma och sjukhusövergripande uppgifter samt organisatorisk samverkan med Karolinska Institutet. I staben ingår även tio sjukhusgemensamma forsknings- och utbildningsverksamheter.

FoUUI-direktör

Annika Tibell, annika.tibell@regionstockholm.se

Assistent FoUUI-direktör

Christina Schröder, christina.schroder@regionstockholm.se

Läs om Forskning och Utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset