Ta del av allmänna handlingar

Karolinska Universitetssjukhuset är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vad räknas som allmän handling?

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och arbetsmaterial. Handlingar som räknas som allmänna registreras (diarieförs) av sjukhusets registratorsfunktion.

En handling behöver inte vara i pappersform, den kan även vara ett e-postmeddelande, en ljudupptagning, material på CD-skiva eller liknande.

Vem som får läsa

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Du kan vara anonym och du behöver inte tala om vad du ska använda handlingarna till.

Sekretess

I vissa fall kan handlingar vara belagda med sekretess. Det innebär att du inte har rätt att ta del av dem. Det kan till exempel vara sådana handlingar som innehåller känsliga personuppgifter eller rör säkerhetsfrågor. Blir du nekad en sådan handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga.

Hur du tar del av allmänna handlingar

Det går bra att komma till sjukhuset och se handlingen på plats. Du kan även få kopior av handlingen mot avgift.

Ta del av patientjournaler

Begäran om journalkopior handläggs av vårdverksamheterna. Mer information om hur du ska gå tillväga för att beställa journalkopior hittar du här https://www.karolinska.se/for-patienter/dina-rattigheter-som-patient/begar-patientjournal/

Kostnad för kopior

Avgifter för kopia på papper 

Gäller även utskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar samt kopior som äversänds via fax. Man kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.  

Avgifter för kopia på papper

  • Sida 1-9, kostnadsfritt
  • Sida 10 kostar 50 kronor 
  • För varje sida från den 11:e kopian, 2 kronor per sida 
  • Kopia av egen eller eget barns patientjournal, maxavgift 300 kr 
  • Vidimering av papperskopia, 0 kronor   

Avgifter för digital kopia 

Myndigheten kan välja om kopian ska lämnas ut på papper eller digitalt. En digital handling behöver inte lämnas ut i annan form än utskrift. När det är lämpligt och praktiskt ska myndigheten lämna ut digitala handlingar i digital form. 

Avgifter för digital kopia

  • Digitalisering av papperskopia. Samma avgift som kopia på papper. 
  • Digital kopia via e-post, kostar 0 kronor. 
  • Digital kopia på databärare (till exempel USB), avgift motsvarande myndighetens kostnad för databärare. 

Avgifter för rekommenderad post och postförskott

Kopior av patientjournaler och andra allmänna handlingar som omfattas av sekretess skickas alltid med rekommenderad post. I dessa fall tas en en avgift rekommenderad post ut. Om man vill slippa rekommendationsavgiften går det bra att hämta handlingarna på plats mot uppvisande av legitimation.     

Kontakta registratorsfunktionen så hjälper de dig med din begäran eller besvara dina frågor om diarieföring.

Registratorsfunktionen

Epost: registrator.karolinska@regionstockholm.se
Telefon: 08-123 774 21
Besöksadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1,
Eugeniavägen 29
171 76 Stockholm 

Telefontider

Måndag-torsdag 09:00-12:00 och 13:00-15:00. Fredag 09:00-12:00 och 13:00-14:30. 

Ändrade telefontider

Under veckorna 28-31 kommer vi endast att ha telefontid mellan kl 9-12.

Besökstid 

Allmän besökstid helgfria vardagar klockan 09:00-12:00. 

Ändrade öppettider 2022

I samband med helgdagar och aftnar har registratorsfunktionen ändrade öppttider.