Rättskansli

En viktig del av Karolinskas verksamhet är att kontinuerligt förbättra och stärka kommunikation, struktur och tydlighet avseende våra processer. Vi strävar särskilt efter att kunna arbeta säkert och alltid följa de regelverk som finns upprättade för oss såsom myndighet och som vårdgivare.

Rättskansliets uppdrag är att stödja Karolinskas chefer och medarbetare i att effektivare och enklare kunna driva det egna arbetet och utgör stöd till operativa funktioner och till chefläkarna i juridiska frågor och för ställningstaganden kring myndighetsärenden och regelverk.

Rättskansliet består av sex enheter:

  • Civilrätt och Avtalsstöd
  • Hållbarhet
  • Registratur och Informationshantering
  • Sjukhus- och myndighetsjuridik
  • Säkerhet och Kris & katastrofmedicinsk beredskap

Chef Rättskansliet

Helena Sundén

helena.m.sunden@regionstockholm.se

Rättskansliet A7:04 Solna 
171 76  Stockholm

Helena Sundén är även sjukhusets compliance officer samt sekreterare till nämnden Karolinska Universitetssjukhuset.