Stab Kvalitet och patientsäkerhet

Stab Kvalitet och patientsäkerhet har i uppdrag att stödja verksamheterna på Karolinska i arbetet med att bedriva en god och säker vård. En vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

På Karolinska ska alla patienter få en säker vård av bästa kvalitet. Vi arbetar strukturerat och systematiskt med patientsäkerhet, risker, avvikelser, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. Karolinskas vård håller hög kvalitet. Sjukhusets resurser för att på bästa sätt stödja verksamheternas kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samordnas inom staben för kvalitet och patientsäkerhet.

Ylva Pernow är Kvalitet- och patientsäkerhetsdirektör för staben. Inom staben finns också sjukhusets chefläkare, patientsäkerhetshandläggare samt handläggare inom kvalitetsuppföljning och utveckling.