Stab Kommunikation och Externa relationer

Staben är sjukhusledningens stöd i kommunikationsfrågor och kan stödja teman/funktioner/staber vid behov. Inom staben finns sjukhusets presstjänst, ansvar för varumärket, förvaltning av intranätet Inuti, den externa webbplatsen karolinska.se samt de centrala kontona i sociala medier. Nationella och internationella affärer är sjukhusets stöd i affärer och regelverk om patienter från andra regioner och länder samt nationella och internationella samarbeten.

Staben fungerar som rådgivare och stöd för sjukhusledningen i kommunikationsfrågor avseende kommunikationsbehov, planering och genomförande av aktiviteter samt utvärdering.

Stab Kommunikation ansvarar för Karolinskas varumärke, intranät, externa webbplats och andra övergripande kommunikationskanaler som exempelvis Twitter och Facebook.

Inom Stab Kommunikation finns en rad olika kompetenser som tillsammans täcker det övergripande kommunikationsansvaret för sjukhuset.

Staben fungerar som kontakt gentemot allmänhet och massmedia, bedriver jourverksamhet för media och hjälper till med rådgivning och avlastning vid mediakontakter.

Externa relationers uppdrag är att stödja Karolinskas verksamheter i affärer med andra regioner och länder, både strategiskt och operativt. Vårt mål är att ge patienter, vårdgivare och remittenter service i världsklass. Vi ska bidra till ökade volymer och intäkter från nationella och internationella kunder samt genom nationell och internationell närvaro öka kännedomen om våra centers of excellence.

Inom staben finns även avdelningen Nationella och internationella affärer, läs mer här.

Kommunikationsdirektör

Presstjänsten

Redaktionen

Kontakt

Strategisk kommunikation