Stab Kommunikation

Stab Kommunikation företräder sjukhuset i kommunikations- och mediafrågor och arbetar med både intern och extern kommunikation.

Staben fungerar som rådgivare och stöd för sjukhusledningen i kommunikationsfrågor avseende kommunikationsbehov, planering och genomförande av aktiviteter samt utvärdering.

Stab Kommunikation ansvarar för Karolinskas varumärke, intranät, externa webbplats och andra övergripande kommunikationskanaler som exempelvis Twitter och Facebook.

Inom Stab Kommunikation finns en rad olika kompetenser som tillsammans täcker det övergripande kommunikationsansvaret för sjukhuset.

Staben fungerar som kontakt gentemot allmänhet och massmedia, bedriver jourverksamhet för media och hjälper till med rådgivning och avlastning vid mediakontakter.

Kommunikationsdirektör

Presstjänsten

Redaktionen

Kontakt

Strategisk kommunikation