Hållbarhetsarbete med fokus på miljö

På Karolinska vill vi att vår verksamhet ska ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Samtidigt önskar vi öka våra positiva bidrag till samhället.

Vi arbetar aktivt med sjukhusets lokala miljöfrågor och miljöhänsyn integreras i verksamhetens dagliga arbete och rutiner. Vi ställer miljö- och sociala krav vid upphandling och arbetar på så sätt även med att minska miljöpåverkan utanför de egna dörrarna.
Miljöarbetet på Karolinska drivs framåt av Karolinskas miljöavdelning, miljösamordnarna för teman och funktioner, miljökoordinatorer samt sjukhusets ca 500 miljöinformatörer.

Att arbeta förebyggande med miljöfrågor är för oss ytterligare ett sätt att angripa de ökande hälsoproblemen.

Miljöarbetet på Karolinska bedrivs i samarbete med övriga aktörer inom Region Stockholm. Vi är medlem i nätverket Health Care Without Harm (HCWH) och deltar i regionala och nationella miljönätverk med fokus på minskad klimatpåverkan samt säkrare kemikaliehantering. Gemensamt arbetar vi för en hållbar och patientsäker sjukvård.

Sedan 2005 är miljöarbetet på Karolinska miljöcertifierat enligt internationell miljöledningsstandard ISO 14001.

Miljöarbete inom Region Stockholm