Väntetider

En av delarna av god vård är att den ska vara tillgänglig. Att ständigt arbeta för att minska väntetider är en viktig del i arbetet för god vård. Nedan kan du se hur våra väntetider inom några områden ser ut, och vad vi gör för att minska dessa.

Vårdgarantin säger att du har rätt att få komma på ett nybesök till läkare inom 30 dagar. Under pandemin har gränsen höjts till 90 dagar, men vi har valt att kontinuerligt följa tiden 30 dagar. Utvecklingen visar att nivån av väntande ligger kvar på en hög nivå. 

 

De åtgärder som bland annat görs för att minska kön, är att öka öppettiderna inom öppenvården.