Dags att ansöka till Sömnpriset 2024

Sömnpriset lyfter fram förebilder som inspirerar oss! Syftet med sömnpriset är att uppmärksamma sömn som ett viktigt område att arbeta med samt att uppmärksamma medarbetare som arbetar aktivt med att förbättra inneliggande patienters sömn. Pristagaren utses av Ella Tabbakh (sjuksköterska), Niculina Sandberg (kurator) och Alicia Garcia Lantz (sjuksköterska).

Sömn är en livsviktig funktion som har stor betydelse för psykisk bearbetning, fysisk återhämtning och återuppbyggnad av kroppens funktioner. Personer som drabbats av sjukdom eller skada har ett ökat behov av sömn och är särskilt känsliga för sömnbrist. Inom akutsjukvården har vi därför ett stort ansvar att se till att patientens grundläggande behov av sömn tillgodoses. På så sätt bibehåller vi hög vårdkvalitet och säkerställer att patienten får en säker vård.

Här får du mer info om hur du kan göra för att ansöka, följ denna länk