Lärandemiljöer

Du som är student på Karolinska Universitetssjukhuset har möjlighet att träna teamarbete och samarbete i olika miljöer där flera studentkategorier möts.

Teamarbete och samarbete mellan olika professioner är en viktig del i den avancerade sjukvård som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset. På så sätt kan vi nyttja vår breda och specifika kompetens för att på bästa sätt  ta hand om våra patienters mångfacetterade behov.

Genom att tillhandahålla möjlighet att träna samarbete och kommunikation ökar också patientsäkerheten. På Karolinska ges studenter möjlighet att träna interprofessionellt arbetssätt i lärandemiljöer där olika studentkategorier möts. På så sätt utvecklas förståelsen för andra professioners funktioner och kompetensområden.

Kliniska utbildningsavdelningar och mottagningar

De kliniska utbildningsavdelningarna (KUA) tar emot flera studentkategorier för interprofessionell träning i team runt patienten. Studenter ges här möjlighet att samverka i det kliniska arbetet och omvårdnaden av patienterna. Det övergripande ansvaret för patientsäkerthet, vården och utbildningen har legitimerade personal som finns på plats till stöd för studenten.

Interprofessionella lärandemiljöer:

LIV - nytt projekt på IVA

Under hösten 2020 startade projektet LIV på Huddinge-IVA med syfte att arbeta efter ett utbildningskoncept där ST-läkare och specialistsjuksköterskestudenter i ett interprofessionellt samarbete tränas för att uppnå kompetens att självständigt genomföra professionsrelaterade arbetsuppgifter.