Lärandemiljöer

Du som är student på Karolinska Universitetssjukhuset har möjlighet att träna teamarbete och samarbete i olika miljöer där flera studentkategorier möts.

Teamarbete och samarbete mellan olika professioner ingår som en viktig del i den avancerade sjukvård som bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset. Olika professioner har olika funktioner och kompetenser för att på bästa sätt kunna bidra och kunna möta och ta hand om våra patienters mångfacetterade behov. Genom att tillhandahålla möjlighet att träna samarbete och kommunikation ökar också patientsäkerheten.

Studenter ges här möjlighet att träna interprofessionellt arbetssätt i lärandemiljöer där olika studentkategorier möts för att kunna utveckla förståelsen för andra professioners funktioner och kompetensområden.

Kliniska utbildningsavdelningar och mottagningar

De kliniska utbildningsavdelningarna (KUA) och kliniska undervisningsmottagningarna (KUM) tar emot flera studentkategorier för interprofessionell träning i team runt patienten. Studenter ges här möjlighet att samverka i det kliniska arbetet och omvårdnaden av patienterna. Det övergripande ansvaret för patientsäkerthet, vården och utbildningen har legitimerade personal som finns på plats till stöd för studenten.

Interprofessionella lärandemiljöer: