Innovation på Karolinska 2023

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar för att stärka förutsättningarna för innovation i linje med sjukhusets strategiska riktning. Under 2023 utvecklades stödet till verksamheterna för att ytterligare öka innovationskraften genom temaövergripande och riktade satsningar. Strategiska områden har varit AI, högspecialiserad sjukhusvård i hemmet samt industrisamverkan utifrån vårdens behov.

Här kan du läsa rapporten med exempel på innovation på Karolinska Universitetssjukhuset 2023: online eller öppna/ladda ned PDF.

AI, virtuell vård, industrisamverkan, internationella mötesarenor, innovationskultur – och innovationskurser på Karolinska, i Region Stockholm och för andra universitetssjukhus i Europa

Exempel på initiativ för att främja innovation på Karolinska Universitetssjukhuset under året:

  • AI-vision och initiativ. Initierat framtagande av AI-vision för Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet för ansvarsfull AI inom hälso- och sjukvård. Inventering av initiativ och nyckelpersoner för samordning och synergi. Nationell satsning på informationsdriven vård. Mayo Clinic höll AI-kurs för Karolinskas medarbetare och ett öppet seminarium om implementering av AI arrangerades.
  • Virtuell vård. Uppskalning av hemmonitorering inom Karolinska@Home utifrån lärdomar av regionala satsningen Hemsjukhusvård. Seminarium för lärande inom regionen och för att attrahera kommande industripartners. Koncept för virtuella sjuksköterskor utvecklas. Akutapp för mobila journaler. Implementering av emotionellt stöd för unga med cancer.
  • Innovationskultur. Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner har de senaste två åren genomfört en strategisk satsning på systematisk innovation. Hittills 10 % av temats 1300 medarbetare och chefer har utbildats för att få gemensam grund för innovationsarbetet.
  • Innovationskunskap. Karolinskas innovationskurser attraherade 435 deltagare på sjukhuset och i regionen samt i Europa, via Healthcare Transformation Academy som initierats av European University Hospital Alliance. Kurserna Innovationsmetodik och Innovation för ledare har digitaliserats och finns nu online till gagn för anställda i hela Region Stockholm.
  • IT-infrastruktur utifrån innovationsbehov och tätare samverkan med IT.
  • Innovationsnätverk. Aktiviteter inom EUHA Innovation Network, UNI – Universitetssjukhusens nätverk för innovation samt Region Stockholms innovationsekosystem för
    lärande och utveckling av best practice-metoder för innovation och implementering.
  • Industrisamverkan – vidareutvecklat sjukhusets process för etablering och upprätthållande av innovationssamarbete med företag.
  • Diskussioner om framtidens vård med Mayo Clinic och Karolinska Institutet i sessionen Healthcare Management and Innovation, del av ett årligt möte.