Vi vill skapa en innovationsvänlig kultur

Nyhet

– Sedan ett par år tillbaka gör vi en satsning på innovation i vårt tema, för att kunna fånga upp goda idéer från medarbetare och chefer på alla nivåer. Viktiga delar är gemensam kunskapsbas, infrastruktur – och våra framtida ledare, säger Alireza Malakuti, tf temachef för Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner.

– För att lyckas behöver vi ett modigt ledarskap. Och vi behöver medarbetare som provar nya idéer och lösningar, säger Alireza Malakuti.

Låter en satsning på kultur som främjar innovation och framåttänkande lite fluffigt? Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner grundar sina beslut i etablerad innovationsforskning och erfarenhet.

– Vi har bland annat ambitionen att implementera ett ledningssystem för innovation, enligt ISO–standard. Det gör vi för att skapa struktur och förståelse för innovation hos alla anställda i vårt tema.

Annars finns en risk att begrepp som innovation används för att det är ”lite trendigt eller låter lite coolt” och det skapar en falsk känsla av att vara progressiv, menar Alireza Malakuti. Han påpekar att det är viktigt att också etablera ett gemensamt språk och en gemensam kunskapsgrund.

Det är viktigt att etablera ett gemensamt språk och en gemensam kunskapsgrund.

– Hittills har 10 procent av alla medarbetare och chefer i vårt tema gått någon av Karolinskas innovationskurser, vilket innebär att 130 personer nu har grundläggande kunskap om innovation.

Arbetet görs i samarbete med avdelningen för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten på sjukhuset.

Kunskap, systematik – och mindset

– Innovation är inte något som någon annan ska göra åt oss. Vi har börjat ta ägarskap över vad vi anser är innovation, innovation som är viktig för oss – och inte låta andra utanför Karolinska styra vad innovation ska vara för oss.

Alireza Malakuti påpekar att satsningen inte inneburit några organisatoriska förändringar.

– Det behövs inte. Det som behövs är att alla ändrar sitt förhållningssätt – sitt mindset – lite, lite grann. Om alla gör det kommer vi att få till en kulturförändring, där vi har ett annat sätt att tänka hela tiden, i alla situationer.

Jag ser skillnad redan nu. När vi diskuterar framtiden har andra frågeställningar börjat bli viktiga för oss.

Den metodik och det förhållningssätt som lärs ut i innovationskurserna har visat sig vara användbara verktyg i det dagliga arbetet med att driva verksamheten, inte bara i avgränsade innovationsprojekt.

–  Ett sådant exempel är att vi numera pratar om behov istället för problem. Vilka är våra behov i framtiden? Och vad behöver vi här och nu? Så tack vare innovationsavdelningen, vår FoUUI-chef och verksamhetscheferna har vi lyckats ändra det perspektivet i vårt tema.

Modiga ledare och medarbetare

– För att lyckas behöver vi ett modigt ledarskap. Och vi behöver medarbetare som provar nya idéer och lösningar om och om igen tills det fungerar, och som inte är rädda för att göra misstag.

Nästa steg är därför att starta nya projekt och att prata om nya idéer − vid sidan av att implementera innovationsledningssystemet och låta fler medarbetare och chefer gå kurserna.

– Men det allra viktigaste är att ledarskapet blir redo att prata om innovation med sina anställda. Att ledare har en god grundförståelse för vad vi menar med innovation och vad det innebär rent konkret för oss – och att det är något som ledare faktiskt pratar om. Då kommer det att sätta sig i organisationen, säger Alireza Malakuti.

Läs tidigare intervju om innovationssatsningen på tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner här: Innovationskraft ska driva temats förändringsresa

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska