Mayo Clinic och Karolinska i diskussion om framtidens vård

Nyhet

Hur kan vi tänka innovativt för att klara av de tuffa utmaningar som vården står inför med krav på att ge mer vård utan mer resurser? På årets möte mellan Mayo Clinic och Karolinska presenterades såväl konkreta exempel på smarta arbetssätt som sjukhusdirektörens syn på vägen framåt.

Rapport från årets Healthcare Management and Innovation session

Intresserad av att få en glimt av sessions? Ladda ned en kort rapport här

Mötet höllls i september och en av sessionerna fokuserade på hur vården kan ledas och förnyas: Healthcare Management and Innovation. I år var temat Advancing Healthcare in the Digital Age: Meeting Growing Demands on Care Delivery by Empowering Patients and Professionals.

Ledare, medarbetare och forskare från Mayo och Karolinska bjöd in till samtal om hur vi kan nyttja möjligheterna med ny teknik och innovativa arbetssätt för att utveckla vården och skapa bättre förutsättningar för personalen.

Cris Ross, CIO, Mayo Clinic redogjorde initierat för stora möjligheter med ny teknik − och nödvändigheten av de många stegen mot digitalisering i vården.
Björn Zoëga, sjukhusdirektör, visade hur Karolinska Universitetssjukhuset bäddar för utveckling genom att skapa stabilitet i finanser, ordning på data och genom att ha modet att försöka nå ”omöjliga” mål.
Dr Jonathan Jay Morris från Mayo Clinic visade hur ny teknik kunde användas i utbildning på ett minst sagt fantasieggande sätt – 3D-printning, digitala tvillingar, virtuell och augmented reality.
Hur ska Karolinska ta sig an utmaningen att skapa dubbelt så mycket vård med samma resurser? Vägen framåt beskrevs Katarina Meijers, verksamhetschef omvårdnad inom tema Akut och reparativ medicin, och Michael Melin, patientflödeschef hjärtsvikt.
Olika sätt att ta vara på patienters erfarenheter och kunskap diskuterades av David Nestler, Medical Director for Patient Experience, Mayo Clinic Rochester, Carl Savage och Carolina Wannheden, seniora forskare från Karolinska Institutet, Colleen Young, tjänstedesigner vid Mayo Connect och Jennifer Smith, Online Community Strategist vid Kern Center for the Science of Health Care Delivery, Mayo Clinic.
Hur kan vi skapa strategier för proaktivt främja personalens välmående? Kaisa Wieneke, Director of Employee Wellbeing Program vid Mayo Clinic, och Magnus Flodberg, chef för Karolinska Universitetssjukhusets Hälsocentrum har en pågående dialog sedan ett år tillbaka.
Virtual nursing är ett koncept som ska optimera användningen av sjuksköterskors tid genom digitalisering, med målet att både förbättra vården för patienter och arbetsmiljön för personalen. Utbyte av erfarenheter pågår mellan Carolin Nymark, omvårdnadsansvarig på tema Hjärta, Kärl och Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset, och Amy Roberson, Clinical Nurse Specialist, Remote Patient Monitoring and Virtual RN Practice, och Dominick Pahl, Nurse Manager, Virtual Care, båda vid Mayo Clinics Center for Digital Health.
Vilka frågeställningar har hälso- och sjukvårdens ledare att ta ställning till när det gäller implementering av AI i vården? Paneldiskussion mellan Eric Harnisch, Vice President Partner Programs vid Mayo Clinic Platform, David Vidal, Vice Chair, SaMD Regulatory, Center for Digital Health – Data & Analytics, Mayo Clinic, Daniel Lundqvist, chef för Centre for Imaging Research, Karolinska Institutet och Patrik Georgii-Hemming, CMIO för Karolinska Universitetssjukhuset.
Möjligheterna att boosta innovation med AI och minimera riskerna som kommer med den nya tekniken lyftes av Daniel Lundqvist, chef för CIR@Centre for Imaging Research, Karolinska Institutet.
Värdet av att involvera kliniker i forskningsbaserad AI-utveckling, lyftes av Dawid Rutkowski, läkarstudent och doktorand, Karolinska Institutet.
Maskininlärning för klassificiering av onormala levervävnader, presenterades av Dr Poulami Samaddar från Mayo Clinic.
Ännu ett konkret exempel på AI-utveckling för vården presenterades av Dr Emmanuel Tetteh från Mayo Clinic: Artificial Intelligence-Enabled Operating Room Data Analyses.
Hur kan vi öka förmågan att driva innovation på ett universitetssjukhus? Alireza Malakuti, temachef för Kvinnohälsa och hälsoprofessioner, och Jeanette Tuval, chef för Innovationsstöd, berättade om satsningen på framtidens ledare och systematisk innovation för att främja utvecklingen av vård, verksamheter och människor.

Alla medarbetare välkomnas

Tanken med den årliga konferensen är att byta erfarenheter och kunskap, bygga nätverk och etablera samarbeten mellan det amerikanska sjukhuset Mayo Clinic och Karolinska Institutet. Sedan några år deltar även Karolinska Universitetssjukhuset. Konferensens består av ett antal breakout sessions med olika teman. Alla Karolinska-medarbetare är välkomna att delta utan avgift. Nästa år är det 30-årsjubileum och då hålls konferensen i Stockholm.

 

Program, 2023

September 20th, 16.00-18.15

Pathways to Digitization and Empowerment
Cris Ross, CIO, MBA, Mayo Clinic (MC)

Facing the Urgency of Transforming Healthcare: Leading Change at Karolinska University Hospital
Björn Zoëga, CEO, MD, PhD, Karolinska University Hospital (K)

Taking on the Challenge: Increasing Patient Benefit with Current Resources
Katarina Meijers, Director of Nursing, Theme Emergency and Reparative Medicine (K)
Michael Melin, Patient Flow Manager Heart Failure, MD, PhD (K)

Transformative Medical Education, Using Immersive Technologies for Enterprise-Wide Educational Initiatives
Jonathan M Morris, MD (MC)

Panel Discussion on Advancing Patient Involvement
David Nestler, MD, MS, Medical Director for Patient Experience, Mayo Clinic Rochester (MC)
Carl Savage, PhD (KI), Carolina Wannheden, PhD (KI),
Colleen Young, MFA, Service Designer Mayo Connect (MC)
Jennifer Smith, Online Community Strategist, Kern Center for the Science of Health Care Delivery (MC)

September 21st, 15.00-18.15

Follow-ups from Last Year’s Conference

Caring for Caregivers – Staff Wellbeing and Wellness Centers
Kaisa Wieneke, MPH, Human Resources, Director of Employee Wellbeing Program (MC)
Magnus Flodberg, RN, CCN, MSC, Human Resources, Managing Director, Wellness Center (K)

Virtual Nursing
Carolin Nymark, PhD, Director of Nursing Development, Heart, Vascular and Neuro Theme (K)
Amy Roberson, MS, APRN, AGCNS-BC, CMSRN, Clinical Nurse Specialist, Remote Patient Monitoring and Virtual RN Practice, Center for Digital Health,
Dominick Pahl, MS, RN, Nurse Manager, Virtual Care, Center for Digital Health (MC)

AI in Healthcare

Boosting Innovation and Mitigating Risks: Paving the Way for Trustworthy AI
Daniel Lundqvist, PhD, Director of CIR@Centre for Imaging Research (KI))

Artificial Intelligence-Enabled Operating Room Data Analyses
Emmanuel Tetteh, PhD (MC)

Values of Bringing Clinicians into the Development of Research-Based AI
Dawid Rutkowski, Medical- and PhD Student (KI)

Machine Learning-Based Classification of Abnormal Liver Tissues Using Relative Permittivity
Poulami Samaddar, PhD (MC)

Panel Discussion: Strategy, Policy, and Ethical Concerns to Leverage AI in Healthcare
Eric Harnisch, MBA, Vice President Partner Programs, Mayo Clinic Platform (MC)
David Vidal, JD, Vice Chair, SaMD Regulatory, Center for Digital Health – Data & Analytics (MC)
Daniel Lundqvist, PhD, Director of Centre for Imaging Research (KI)
Patrik Georgii Hemming, CMIO, MD, PhD (K)

Other Innovative Ways of Working

At Ground Zero: Lessons Learned in Start Up of the Application of Regenerative Care Procedural Suites
Lisa Rotellini-Coltvet, MA, MMS, PA-C (MC) 

Patients Leading Self-Care and Healthcare with Digital Technologies
John Øvretveit, PhD (KI)

Leveraging Leadership and Innovation Capabilities at a University Hospital
Alireza Malakuti, Managing Director of Theme Women’s Health and Allied Health Professionals (K) and Jeanette Tuval, Head of Innovation, PhD (K) 

Frågor om Healthcare Management and Innovation Session, kontakta erika.nydahl@regionstockholm.se

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska