Stort intresse för konkreta erfarenheter av AI i vården

Nyhet

Drygt 200 representanter för vårdpersonal, medicinsk teknik, inköp och upphandling, regioner, företag, akademi och branschorganisationer möttes på Karolinska Universitetssjukhuset 29 maj för att diskutera konkreta lärdomar av att utveckla och implementera AI i vården.

Seminariet arrangerades av Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten, som ett led i att främja lärande, diskussion och samarbete kring utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård.

En majoritet av de vårdanställda som deltog bestod av sjukhusets egen personal, men seminariet engagerade även andra regioner i landet, sjukhus från bland annat Finland, Norge och Danmark och en och annan deltagare från övriga Europa. Och Japan.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska