Healthcare Transformation Academy skapas av europeiska universitetssjukhus för att möta framtiden

Nyhet

Europeiska universitetssjukhus har gått samman i en ny utbildningssatsning, Healthcare Transformation Academy, för att rusta personal att driva vårdens transformation. Här ingår bland annat kurser i innovationsledning, värde i vården, ledarskap, digital transformation och precisionsmedicin.

Vårdpersonal vid Tartu University Hospital lär sig systematisk innovation genom en av Karolinskas kurser i den nya Healthcare Transformation Academy.
Vårdpersonal delar best practice och expertkunskap med varandra

Tanken bakom initiativet är att vården måste förändras för att möta framtida utmaningar - och den förändringen behöver drivas av vårdorganisationerna själva.

– Kurserna erbjuds till all typ av personal, och utvecklas av sjukhus med relevant expertis inom respektive område, säger Åse Lundh Gravenius, innovationsledare på Karolinska och del i teamet som lägger grunden för den nya utbildningssatsningen.

Innovationskurser från Karolinska 

De första två kurserna som Karolinska bidrar med ges av sjukhusets avdelning för innovationsstöd och näringslivssamarbeten: Den strategiska Innovation för chefer och ledare samt den mer praktiskt inriktade Innovationsambassadör. Den senare stärks dessutom av facilitatorer på andra sjukhus, som också lärs upp genom ett tilläggskoncept. Först ut är Estland, Portugal och Spanien.

– Train-the-facilitator-konceptet erbjuder en lokal lärmiljö och regionala stödjande nätverk, samtidigt som vi kan upprätthålla en hög nivå på innehållet i kurserna, säger Anna Thies, innovationsledare och senior tjänstedesigner.

Karolinska Universitetssjukhuset planerar att bidra med ytterligare kurser nästa år, inom precisionsmedicin.

Läs hela artikeln på engelska