Innovation i fokus för nytt nätverk av europeiska universitetssjukhus

Nyhet

Ett innovationsnätverk har nu etablerats inom European University Hospital Alliance, EUHA. - Det är av stort värde att kunna dela kunskap, driva innovation tillsammans och påverka förutsättningarna för innovationsarbete i vården, säger Jeanette Tuval från Karolinska Universitetssjukhuset, chef för avdelningen för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten och en av nätverkets två koordinatorer.

Läs hela intervjun på EUHAs hemsida: Innovation in focus for new EUHA network - European University Hospital Alliance (euhalliance.eu