Innovation för mat och måltider

Nyhet

En digital tjänst som gör patienternas måltidsupplevelse bättre samtidigt som beställningarna av mat blir effektivare på sjukhuset. Det ska tas fram genom innovationsarbetet DIGIMÅL.

Målet är att bättre nå ut till de patienter som behöver maten bäst under sin tid på sjukhuset.

Klinisk nutrition bedriver sedan snart två år tillbaka innovationsprojekt tillsammans med måltidsleverantör Signatur by Coor, inom ramen för ett av Karolinska Universitetssjukhuset upphandlade innovationspartnerskap.

– Tanken  är att alla patienter som vårdas på sjukhuset på ett enklare sätt än idag ska kunna ta del av det måltidsutbud som erbjuds och att effektivisera arbetsprocesser relaterat till måltiderna, säger Elisabet Lundström, verksamhetschef för Klinisk nutrition samt projektägare.

Innovationsmetodik gav nya insikter

Under 2020 genomfördes förstudien Måltidsresan och under 2021 fortsatte man med innovationsprojektet DIGIMÅL. Under arbetets gång har projektgruppen haft ett nära samarbete med flera vårdenheter där de har intervjuat, observerat och skuggat vårdpersonal, patienter och måltidsvärdar. Det har gett många viktiga insikter bland annat att de analoga och tidskrävande processer som sker runt beställningar av måltider behöver förändras. Vidare att det stora måltidsutbud som erbjuds inte når de patienter som behöver det bäst – de med dålig aptit och ätproblem. Personalen saknar verktyg där de kan vara kreativa och våga prata mat med patienterna.

– Värdet i vårt samarbete går inte att mäta i kronor och ören, det är fokus på patienten och upplevelsen kring måltiden som jag har som prio, säger innovationskoordinator Minna Cirin, Signatur By Coor.

Innovationspartnerskapet Mat och måltider

Signatur by Coor är sedan december 2018 måltidsleverantör på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Avtalet innefattar förutom drift av tillagningskök samt måltidsvärdar på vårdavdelningarna även ett forsknings- och innovationspartnerskapsavtal i syfte att kontinuerligt förbättra och utveckla måltidskonceptet. Visionen för partnerskapet är att säkerställa att patienten får i sig den näring som behövs genom att vara innovativa föregångare på området där patientupplevelsen sätts i centrum och där måltiderna är en självklar och prioriterad del av vården och ett positivt inslag för patienter, närstående och medarbetare. 

Innovationsprojektet DIGIMÅL har fått stöd av Region Stockholms Innovationsfond.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska