Innovationssamarbeten gynnnar vårdens utveckling

Nyhet

Jeanette Tuval tillträdde nyligen som chef för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten på Karolinska Universitetssjukhuset. Innan dess arbetade hon på Sheba Medical Center i Israel. Här berättar hon mer om sitt arbete i en intervju av Stockholm Science City.

Vi behöver samarbeta med alla relevanta aktörer för att främja vårdens utveckling. Här är företag en av flera viktiga samarbetsparter tillsammans med patienter, forskningsinstitut och andra vårdorganisationer. 

Läs hela intervjun som publicerats av Stockholm Science City, där Jeanette Tuval svarar på följande frågor:

  • Vad är den stora skillnaden mellan hur man arbetar med innovation på Sheba och på Karolinska Universitetssjukhuset?
  • Varför är det så viktigt för ett sjukhus att arbeta med innovation?
  • Varför är det viktigt för Karolinska Universitetssjukhuset att samarbeta med näringslivet/industrin?
  • Hur ser nästa steg ut och ser du några utmaningar här?
  • Vad ser du som den största utmaningen med din nya tjänst?